محصولات » کنترل، مانیتورینگ، اتوماسیون صنعتی » سنسورها و ژیروسکوپ فیبر نوری

VG 091A کوچکترین gyro system (ژیروسکوپ) فیبر نوری است.<br>این محصول با توجه به دقت و حساسیت بالا  در تغییرات دمایی و عوامل ایجاد شده ی دیگر مانند لرزش و فشار که باعث ایجاد نوسان در انتقال سیگنال و دیت...

VG 091A

VG 091A کوچکترین gyro system (ژیروسکوپ) فیبر نوری است.
این محصول با توجه به دقت و حساسیت بالا در تغییرات دمایی و عوامل ایجاد شده ی دیگر مانند لرزش و فشار که باعث ایجاد نوسان در انتقال سیگنال و دیت...